FERMINA VILLALBA
VENDES NACIONALS

IRENE GRAU
VENDES INTERNACIONALS

ROSA MARIA SISÓ
DEPARTAMENT DE LOGÍSTICA

JOSEP MARIA PERARNAU
DEPARTAMENT DE QUALITAT

DIANA SERRA
ENGINYERIA DE PRODUCTE

CARME JUNQUÉ
DEPARTAMENT DE COMPRES

VICENÇ VILASECA
DEPARTAMENT DE MANTENIMENT

MARIA JOSEP PENELLA
DEPARTAMENT DE RRHH

L’EQUIP DIRECTIU

 

JOAN LLURBA
PRESIDENT

 

JORDI SOLÉ
DIRECTOR GENERAL

MAGDA TARRUELLA
DIRECTOR FINANCER

OTTO PEREZ
DIRECTOR COMERCIAL

Back to Top