Política de privacitat

AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades que identifiquen el Titular:

Web:https://www.grupoconsist.com/
Titular:GRUPO CONSIST S.A.  (d’ara endavant GRUCONSA)
Direcció:C/ Tossal nº 2, 25310,  Agramunt
C.I.F:A25020967
Telèfon:+34 973 390 200
Correu electrònic:consist@grupoconsist.com

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la Web de GRUCONSA tindrà la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través d’aquesta de forma d’acord amb la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, així com amb allò que es disposa a les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar el Web amb fins o efectes il·lícits i/o contraris al que estableixen, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar el Web o impedir-ne l’ús normal, o serveis accessibles a través d’aquesta.

La utilització del Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides a la darrera versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de GRUCONSA o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del Web, ni el tractament informàtic, la distribució, la difusió, ni la modificació, la transformació o la descompilació, ni altres drets legalment reconeguts al titular, sense el permís previ i per escrit daquest. L’Usuari única i exclusivament pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l’ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per GRUCONSA o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les condicions anteriors així com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GRUCONSA es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per GRUCONSA implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes al present Avís Legal i Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Si us plau tingueu en compte que, encara que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. GRUCONSA no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests llocs web.

QÜESTIONS SOBRE LA PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

GRUPO CONSIST S.A.

Les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal.
Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
Si ens doneu el vostre consentiment també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre aquesta estigui activa, i després, durant els terminis establerts per complir les nostres obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per als tractaments de les vostres dades són els consentiments que ens dóna l’usuari.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi un imperatiu legal o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les vostres dades.
Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com podeu exercir els vostres drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui a la nostra adreça al  C/ Tossal núm. 2, 25310, Agramunt o ¡a través del nostre correu electrònic: : consist@grupoconsist.com.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, que garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades de caràcter identificatiu.
  • Adreces postals o electròniques
  • Altres dades sol·licitades als nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes daquestes mesures són:

  • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
  • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
  • Control daccés a les dades.
  • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE LA RESPONSABILITAT

GRUCONSA actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix a la seva pàgina web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i l’actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. GRUCONSA tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos al lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, estableixi GRUCONSA en un document específic o pels pactes concrets que puguin acordar-se amb els clients

POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL

GRUCONSA es compromet a través d’aquest mitjà a no fer publicitat enganyosa. No seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. GRUCONSA, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

GRUCONSA es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de GRUCONSA sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i GRUCONSA, així com l’exercici de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

CONDICIONS DÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

L´ús d´aquest lloc web implica l´acceptació plena dels termes del present avís legal. Aquest Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre GRUCONSA i l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran pel que estableix la legislació espanyola.

Última revisió: abril 2020.