EMPRESA

Som una empresa familiar que, després de 65 anys des de la fundació, seguim preocupats per la seguretat dels nostres treballadors i per oferir el millor servei als nostres clients.

GRUCONSA (Grup Consist SA) és una empresa familiar de quarta generació, que ha fet 65 anys. La direcció segueix en mans de dos membres de la família, segmentada, d'una banda, l'àrea comercial i de l'altra, l'àrea de producció.

Fabriquem envasos distribuïts a tot el món, amb una facturació de 54 milions d'euros, el 40% dels quals prové de l'exportació.

El nostre model de negoci és la fabricació a mida de tota mena d'envasos flexibles sota demanda.

Als inicis, des de 1957, els nostres sacs de paper es fabricaven, principalment, per a la indústria de la construcció: ciment i guix. Actualment la nostra gamma de productes és molt àmplia i versàtil, ja que inclou totes les indústries que necessiten embalatge flexible. És un mercat, el de l'embalatge flexible, que es troba en constant creixement i transformació, centrat actualment en desenvolupar nous materials que siguin més sostenibles mediambientalment i contribueixin a fomentar l'economia circular.

Internament disposem d'un departament de desenvolupament de producte i investigació preparat per assumir aquests nous avenços tecnològics.

Les nostres matèries primeres principals són el paper i la gransa de polietilè. Des de sempre, el residu de paper i la gransa és sotmet al procés de reciclatge. El paper, tornat als proveïdors fabricants, per convertir-lo novament en paper. El polietilè es gestiona internament. Per això, comptem amb una planta de reciclatge per reconvertir-lo i fer-lo servir en la fabricació de bosses d'escombraries. Tenim cura del medi ambient.

El 2022 hem instal·lat plaques fotovoltaiques amb una potència de 1500 kWp per a autoconsum, i així disminuir al màxim el nostre consum elèctric.

Actualment, les nostres instal·lacions tenen més de 47.000 m² de superfície i 37.000 m² d'instal·lacions. Som una plantilla de més de 250 persones i disposem de la millor maquinària a nivell mundial en qualitat i en capacitat productiva.

MISSIÓ

El nostre propòsit és contribuir al benestar de les persones i el servei al client, amb una qualitat excel·lent i orientat a una millora contínua.

VISIÓ

En el repte d'influir positivament al nostre entorn social i ambiental, comptem amb dos factors clau:

La innovació tecnològica que ajuda a transformar la indústria de l'envàs flexible per al desenvolupament de solucions més amables i respectuoses amb el medi ambient, i

les persones, perquè la cultura empresarial manté l'esperit familiar dels nostres orígens i ens ha permès créixer i veure créixer. Volem continuar fent-ho.

VALORS

DADES 2022

Facturació

66 M./€

Sacs de Paper

Producció: 120 M./uni.

Plástic LDPE

Producció: 7.000 Tn

Exportació

40%

Experiència

65 Anys

Equip Humà

250 persones

FITES HISTÒRIQUES

1957

Fundació

La companyia Grupo Consist, SA, inicia la seva activitat amb la fabricació de sacs de paper pel pare de l’actual president Sr. Joan Llurba.

1979

Àrea d´Extrusió
Sacs de Polietilè

S’inicia la fabricació de sacs de polietilè (Bosses de plàstic domèstiques)
1984

Bosses paper SOS

Fundació

S’inicia una nova línia de producte

2006
Làmines de plàstic complexes

Fundació

S’inicia una nova línia de producte
2013

Sacs i bosses laminats
Sacs i bobines de polietilè gofrat

S’inicia una nova línia de producte

2020
Certificació de qualitat en Seguretat Alimentària
S’acredita la certificació més estricta sobre qualitat de seguretat alimentària.

POLÍTICA DE QUALITAT

Els principis que GRUCONSA assumeix per complir el compromís d’oferir els seus productes sota els requisits òptims de seguretat, legalitat i qualitat són:

Objectius de qualitat

Identificar necessitats i aportar respostes adequades als nostres clients. (*)

Compliment amb la legislació vigent i els requisits dels nostres clients, així com tenir en consideració els requeriments rellevants de la resta de grups d’interès principals.

Millorar de forma contínua tota la nostra cadena de valor i procés industrial així com el servei ofert, amb un enfocament en la gestió de riscos i oportunitats.

Preservar l’estabilitat i la seguretat dels treballadors i implicar-los en les bones pràctiques per mantenir un espai de convivència respectuós i segur, així com motivar per contribuir a millorar la qualitat en els productes.

Mantenir una òptima relació de cooperació i confiança amb els nostres proveïdors per incrementar el valor afegit del nostre servei, en una recerca contínua de noves solucions a partir dels avenços tecnològics i innovacions tant en equips i màquines com a materials i matèries primeres.

(*) Garantir la pervivència de l’activitat i sumar a la indústria de l’embalatge aportant solucions a les necessitats genèriques de la indústria de l’envàs flexible en paper i plàstic i atendre principalment les necessitats específiques dels nostres clients.

POLÍTICA D'IGUALTAT

A GRUCONSA ens comprometem a assolir espais de treball segurs, unes
relacions laborals basades en la llibertat i el respecte entre les persones i com a tals lliures de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. L’elaboració d’un Protocol per aconseguir-ho se centra en: la prevenció i l’actuació davant de situacions d’assetjament.

Objectius d'igualtat

Informar, formar i sensibilitzar tot el personal en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe.

Disposar del procediment d’intervenció i d’acompanyament per atendre i resoldre aquestes situacions amb la màxima celeritat i dins dels terminis que estableix el Protocol.

Vetllar per un entorn laboral on les dones i els homes respectin mútuament la seva integritat i dignitat.

Establir les mesures preventives necessàries per evitar que es produeixin situacions d’assetjament.

Garantir els drets de tracte just i la confidencialitat de les persones afectades.

CERTIFICATS

fssc

Disposar del procediment d’intervenció i d’acompanyament per atendre i resoldre aquestes situacions amb la màxima celeritat i dins dels terminis que estableix el Protocol.

La Norma ISO 9001:2015 determina els requisits per a un sistema de gestió de la Qualitat per a l’aplicació interna de l’empresa. GRUCONSA és empresa Certificada des de 2019.

La certificació REPASACK garanteix un ús correcte del procés de reciclatge dels sacs de paper utilitzats.

La certificació FSC® determina que les matèries primeres d’origen forestal utilitzades (paper) compleixen els requisits que l’Organització no governamental que declara “Promoure el maneig ambientalment apropiat, socialment benèfic i econòmicament viable dels boscos del món”. GRUCONSA és empresa certificada des de 2018.

PREMIS

GRUCONSA ha estat premiada pels més prestigiosos concursos de les associacions més prestigioses en impressió flexogràfica a nivell Europeu i Espanyol respectivament a l’edició de 2018 a les categories esmentades, posant en valor l’esforç i l’experiència de GRUCONSA en la impressió flexogràfica amb tintes a l’aigua sobre làmina film.

Premi Impressió Flexogràfica edició 2018

SUBVENCIONS