PRODUCTES

Tots els envasos en paper i plàstic a mida. Múltiples composicions multicapa en un ampli ventall de mides.

SACS DE PAPER

Fabriquem sacs de paper des del 1957. Som especialistes en tot tipus de sacs i posem tota la nostra experiència per al desenvolupament de nous envasos.

BOSSES DE PAPER SOS

Self Opening Sack

El 1984 vam incorporar una línia de fabricació de bosses de paper amb i sense anses (de paper).

SACS DE LÀMINA COMPLEXA

Fabriquem sacs de làmines (complexes i monocomponents) amb els més estrictes controls de qualitat.

LÀMINES

Servim làmines a transformadors i ensacadors de tot tipus de maquinària

BOBINES I SACS DE POLIETILÈ

Fabriquem bobines i sacs de polietilè extrusionat propi.

ENVASOS D'ÚS DOMÈSTIC
GRAN CONSUM

Fabriquem gran varietat de bosses estàndard en paper i plàstic per a ús domèstic.